David Curto

Des que es va recopilar l’Antic Testament rares vegades s’ha tornat a construir un llibre tan ferotge, tan verinós, i possiblement aquesta hauria de ser una de les condicions sine qua non de qualsevol constructe comunicatiu a força de paper, pàgines, coles, lloms, cobertes, guardes, etc. La seva ferocitat, la quantitat de verí que sigui capaç de destil·lar, la freqüència i la intensitat dels arravataments, els insomnis i les febres que sigui capaç de deslligar. En realitat, tot llibre que mereixi ser tractat com a tal és un llibre d’artista, la resta podríem atribuir-ho a l’acumulació de subproductes cel·lulòsics propiciats per la sistemàtica desforestació dels boscos amazònics.