Enric Mas

Crec que el llibre d’artista, per definició (com tot el que jo anomeno disciplines híbrides finiseculars -que queda d’un pedant que t’hi cagues-), defuig les definicions i els encasellaments. Si l’hagués de definir ho faria com: “Artefacte artístic que narra o expressa el seu contingut d’una manera seqüencial, generalment pel mitjà visual i per a ús i gaudi individual (com un acte íntim)”.