Eugènia Agustí

A mi sempre m’han agradat els llibres de paper


 

Quin és el meu llibre d’artista?
La importància de considerar-lo com a llibre.

Ens trobem en la situació d’agafar un llibre: primer començar a mirar la successió de planes que contenen un discurs endreçat que ens marca una continuitat sobre uns esdeveniments relatats. Aquest comportament primer davant l’objecte llibre sempre ha estat estimulant. Seguidament, voldrem llegir i interpretar el missatge que conté aquest volum.

Els vincles de la meva obra amb el paper continuen estan presents amb el pas del temps: els papers i els impresos. L’obra gràfica sobre paper i els impresos del món editorial. En realitat l’origen de la imatge és relatiu, ja que la seva autodefinició variarà segons la seva presentació. Amb això vull dir que el material paper continua tenint una gran presència en tots els meus treballs alhora que ajuda a anomenar-los d’una o altra manera. Aquest suport és indispensable per fer visible l’obra. És el paper el material que trio per presentar les meves obres.

El component de seriació, de continuitat de discurs en la mesura que anem avançant en les planes, en definitiva l’ordre de la lectura es fa extensible al mètode escollit per treballar: la meva obra en paper sempre forma part d’un tot general del que n’anem veient la seva composició i es tradueix en planes de dibuixos que s’han anat generant sempre a partir d’un context. En aquest aspecte ja existia el vincle amb l’objecte “llibre” —si pensem en una presentació que reuneix uns plecs de fulls organitzats sota un tema—, i que la meva obra queda recollida sota el títol de Hojas para gráficos. Aquets fulls es van redimensionant sempre segons les necessitat d’un nou projecte. Tot i que no serien llibres ortodoxos sí vindríen d’aquesta accepció i poden interpretar-se com a tals.

A mi sempre m’han agradat els llibres de paper.

Eugènia Agustí