Montse Carreño

Un llibre, un manifest, una arma
Un fetitxe, un objecte de desig, un substitut
Un repte, un impossible
Un conjunt de signes, imatges o dades que poden ser consultats, apresos i inclús destruïts
Un objecte manuscrit o imprès sobre paper o un altre material susceptible de ser col·locat en una prestatgeria o en un altre lloc d’acord amb les seves dimensions
Un objecte fàcilment transportable, una pedra gravada inamovible
Un e-book, un audio-book
Un llibre blanc, vermell (o de qualsevol altre color)