2008_Que és un llibre d’artista?, Escola d’Art de Manresa