2014_Panorama, Facultat de Belles Arts, Barcelona

Panorama és una intervenció site specific del col·lectiu 13L per a la Sala d’exposicions de la Facultat de Belles Arts. L’actuació conforma uns puntals de construcció presionant un cúmul de llibres, que tot just es sostenen inestables. Com un espectacle en dos actes, a escassos metres de la sala l’escena empalma amb la planta inferior: el panorama dels nostres espais docents és desolador.

El llibre és instrument d’educació i divulgació, simbòlicament signe de la cultura i del coneixement. En aquesta instal·lació en què es mostra l’apilament com estoc i enderroc, interroga el coneixement i la seva transmisió. De fet, nosaltres som agents d’aquesta esfera i manifestem que els llibres no ocupen específicament el lloc que els hi pertany quant a genealogia, ordre del discurs i mobiliari. La reflexió gira entorn de la precarietat banalitzada de les coses, dels dies i dels espais que es transparenta com un sentit de contínua inestabilitat en l’escenari universitari que compartim.