2002_Banquet, galeria Espai G d’Art, Terrassa

Anuncios