13L

13L és un grup d’artistes de Barcelona que es va formar el 1998. Desenvolupem la nostra obra sobretot en l’art gràfic, però també amb altres mitjans. El nostre vincle és l’esperit d’investigació i de col·laboració.

Tots tenim experiència en projectes relacionats amb el llibre d’artista, o bookworks, i coincidim en què un llibre és una seqüència temps-espai: és a dir, una successió d’espais percebuts alhora com a moments diferents. Un llibre és, per tant, també una seqüència d’instants, d’acord amb el dibuix que en fa Ulises Carrion.

Traducció de la nostra particular visió plàstica, el llibre ens evoca originalment la idea d’obra oberta. És a l’entorn d’aquest mateix concepte que s’esdevé la pròpia experiència artística.

tretze.ele@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

._.